ናይ ኮሮና መምርሒታት

ቁጽሪ ናይ’ቶም ብኮርና ቫየርስ ዝልከፉ ሰባት ብዝተኻእለ መጠን ንምንካይ፡ መንግስቲ ዝተፈላለዩ ሕግታት ኣውጺኡ ኣሎ። ኣብ’ዘን ስዒበን ዘለዋ ዛዕባታት ምስ ትጥውቕ፡ ብዛዕቦ እዞም ሕግታት ዝያዳ መብርሂ ክህበካ እየ።