Hadii aad tageysid madadaalo ama goob ey dadku ku badan yihiin