Imika waxaan kuu sharixi doona kolka lagaa rabo inaad guriga joogtid. Tani waxaa lagu magacaabaa 'Karantiil'. Waxaan sidoo kale kuu sharixi doonaa waxaad sameyn kartid iyo waxaad sameyn karin haddii ay tahay inaad guriga joogtid.