Maalin wanaagsan sharaxaadan waxay ku saabsan tahay cudurka corona. Waxaan kuu sheegi doona goorta la is baaro iyo siduu yahay baaritaanku. Waxaan sidoo kale kuu sharixi doona waxa la sameyo ilaa aad heleysid natiijada baaritaanka.