Buiten mogen maximaal 2 personen samen zijn. Kinderen jonger dan 13 jaar tellen hierbij niet mee. Je mag alleen met meer dan twee personen samen buiten zijn als je allemaal uit één gezin komt.