Сега ще Ви обясня кога трябва да си останете вкъщи заради коронавируса - изолирането вкъщи се нарича карантина. Също така ще Ви обясня какво може и какво не може да правите, когато трябва да си стоите вкъщи заради коронавируса.